Navigace

Obsah

Školní jídelna ZŠ Jižní předměstí

 


 

Informace pro strávníky / žáci a zaměstnanci ZŠ/

Vyplněnou a podepsanou přihlášku ke stravování na školní rok 2020-2021 odevzdejte v kanceláři školní jídelny nejlépe do konce června, nejdéle však do 10.08.2020.

Zajistěte povolení inkasa ze svých účtů. Zálohu na stravování za měsíc září 2020, budeme strhávat z účtů již 20.srpna 2020.

Nový strávníci, kteří se ve školní jídelně ZŠ Jižní předměstí Rokycany nestravovali, musí s přihláškou ke stravování doložit také potvrzení o zjednání inkasa ve prospěch účtu 9035381/0100.

Přihlášku ke stravování naleznete na internetových stránkách školy

Zálohu na stravování strháváme vždy k 20.dni v měsíci. V srpnu na září, v září na říjen atd. Přeplatky za školní rok 2020/2021 na účty vrátíme během měsíce července 2021.

Výše uvedené informace neplatí pro strávníky, kteří platí obědy v hotovosti .

Na přihlášky ke stravování prosím pište emailové adresy (u žáků emailovou adresu zákonného zástupce).

          

Veškeré informace Vám rádi poskytneme na tel. 775 953 485 nebo 774 310 049

Oldřich Hádlík

vedoucí školní jídelny


   

 

nový tel. 775 953 485

jidelna.rokycany@tiscali.cz

Odhlašování obědů 1 den předem do 10 hod.

CENÍK STRAVNÉHO OD 1.3.2020 DO 28.2.2021

DĚTI  7 - 10 LET           25,- Kč
DĚTI 11 - 14 LET          28,- Kč
DĚTI 15 a více let         29,- Kč

(věk dosažený ve školním roce 2019/2020

CIZÍ STRÁVNÍCI           81,- Kč
 

Provozní řád ŠJ

Přihláška ke stravování

 

jídelníček srpren