Navigace

Obsah

                       Základní škola Jižní předměstí Rokycany

příspěvková organizace

Čechova 855

337 01 ROKYCANY

 

 

 

 

Rozhodnutí

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola  Jižní předměstí Rokycany, Čechova 855, příspěvková organizace, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl takto:

---

 

V Rokycanech dne 6. 5. 2020                                              Mgr. Bohumil Nosek

                                                                                                     ředitel školy