Navigace

Obsah

                       Základní škola Jižní předměstí Rokycany

příspěvková organizace

Čechova 855

337 01 ROKYCANY

 

 

 

 

Rozhodnutí

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola  Jižní předměstí Rokycany, Čechova 855, příspěvková organizace, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl takto:

 

k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Jižní předměstí Rokycany, Čechova 855, příspěvková organizace jsou přijati od školního roku 2020/2021 žáci, jimž byla přidělena následující registrační čísla:

 

 

1.A

     

1.B

     

1.C

 

       Mgr. Radka Valachová

 

      Mgr. Darina Frühaufová

 

     Mgr. Ladislava Bečvářová

                     

4WAD1

A78PD

74VG3

 

2B9Q2

M4ZK5

FB8CS

 

47W78

G3LWB

8U0Z0

QF9MN

KZHQP

J5ZBS

 

WSQP5

FHDU8

USGGZ

 

42ACC

S5RTN

3E3B5

JHBT0

YW003

Z2WB9

 

8C3KL

89RKK

LLWN1

 

CNG53

J2E13

3IYB9

EJQLQ

SQCWY

ENJ0C

 

8L76G

4V7AK

5GGHZ

 

OXZW7

OIRA2

OK5F5

7XV4E

PQ0CU

P663P

 

ACKRX

EHAY3

GLG5L

 

VG1EG

0516D

BY9YQ

RYGAN

Z8ZD9

NTNB0

 

K9ZTK

5ED63

S9W8A

 

ZIK23

HWJWH

1DW5X

Q2TC4

XUOIP

4YW8W

 

UZ6BD

ZP7ND

ERQRJ

 

51AHC

XF6BO

H034R

VXUJ0

L3L7R

   

ZFVRC

443Q2

   

RTNGN

MAIEL

 
       

L43KN

1AGT3

   

3INS6

PT1LP

 

 

 

Odklady povinné školní docházky:

9M8NB

3XWLP

LOEQK

5B5AV

YP13Z

ESCFS

U2882

SSWVR

LF588

K6NXS

WN8QM

KEZ72

2YW5W

LD0SN

FYRWJ

LJB3T

EWZFO

1E559

7WBTN

UE5W9

OELIN

VGEBH

06MOA

VQ0GI

QSOMC

BS7SU

T2LHT

U5AMK

               

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se

podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jižní předměstí Rokycany, Čechova 855, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

 

 

Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. tříd se uskuteční 16. 6. 2020 od 16:00 hodin.

Bližší informace obdrží zák. zástupci od třídních učitelek prostřednictvím elektronické pošty. Informace budou také zveřejněny na webových stránkách školy.

 

 

 

V Rokycanech dne 6. 5. 2020                                              Mgr. Bohumil Nosek

                                                                                                     ředitel školy