Navigace

Obsah

logo Základní škola Jižní předměstí Rokycany

příspěvková organizace

Čechova 855

337 01 ROKYCANY

 

Rozhodnutí

 

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola  Jižní předměstí Rokycany, Čechova 855, příspěvková organizace, podle  ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhodl takto:

 

k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Jižní předměstí Rokycany, Čechova 855, příspěvková organizace jsou přijati od školního roku 2019/2020 žáci, jimž byla přidělena následující identifikační čísla:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12

25

39

54*

65

76

87*

2

13

26

40

55

66

77

88*

3

15

29

41

56

67

78*

89*

4

16

30

42

57

68*

79

90

5

17

31

43

58*

69

80

 

6

18

32

45

59

70

81*

 

7

19

33

48

60

71*

82*

 

8

20

34

50

61

72

83*

 

9

21

35

51

62

73*

84

 

10

22

37

52

63

74

85*

 

11

24

38

53

64

75

86*

 

 

 

 

Čísla označená * = odklad školní docházky

 

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se

podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Jižní předměstí Rokycany, Čechova 855, příspěvková organizace a rozhoduje o něm Krajský úřad Plzeňského kraje.

 

 

Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. tříd se uskuteční 28. 5. 2019 od 16:00 hodin.

 

 

 

 

V Rokycanech dne 2. 5. 2019                                              Mgr. Bohumil Nosek

                                                                                                     ředitel školy