Navigace

Obsah

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

Zápis - rozhodnutí (497.6 kB)

Rozhodnutí o přijetí bude rodičům na požádání vydáno ve škole. Rozhodnutí o odkladu školní docházky si rodiče vyzvednou na vrátnici školy. Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

elektronická přihláška k zápisu

Zákonný zástupce – rodič  je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon.

 

 

Veškeré dotazy ohledně zápisu do 1. tříd Vám zodpoví zástupkyně ředitele pro 1.stupeň Mgr. Ivana Sixtová na telefonním čísle 773 832 286.