Navigace

Obsah

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 se na ZŠ Jižní předměstí uskuteční v pátek 23. 4. 2021 od 13.30 hodin do 17.00 hodin a v sobotu 24. 4. 2021 od 8.30 hodin do 12. 00 hodin.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi narozenými v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Na webových stránkách školy bude od 1. 4. 2021 do 22. 4. 2021 připraven rezervační systém, kde se rodiče budou moci zaregistrovat na určitou hodinu i ke konkrétním učitelkám, které v dané době budou ve třídě provádět zápis.

Zákonný zástupce – rodič  je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. 4. do 30. 4. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku dle § 36 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon.

 

Co je k zápisu potřeba:

rodný list dítěte

občanský průkaz zákonného zástupce - rodiče

a samozřejmě budoucí prvňáček

 

Sledované jevy při zápisu:

samostatnost dítěte, nezávislost na rodičích

výslovnost dítěte, případná vada řeči

komunikační dovednosti

orientace v prostoru (pravá x levá, nahoře x dole…)

rozpoznávání jednoduchých geometrických tvarů a  barev

znalost některých písmen a číslic (není nutná)

počítání předmětů

kresba s přiměřenými detaily

schopnost vyjadřovat se (osobní údaje), znalost básničky

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a žádost o odklad školní docházky si můžete stáhnout na webových stránkách školy. Jestliže budete žádat o odklad školní docházky, přineste k zápisu vyplněnou žádost o odklad s vyjádřením školského poradenského pracoviště a dětského nebo odborného lékaře.

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít 3 první třídy. Rozhodujícím kritériem pro přijetí je spádová oblast.

 

Veškeré dotazy ohledně zápisu do 1. tříd Vám zodpoví zástupkyně ředitele pro 1.stupeň Mgr. Ivana Sixtová na telefonním čísle 773 832 286.

 

Žádost o přijetí do 1. třídy

Žádost o odklad školní docházky