Navigace

Obsah

Matematické kluby

Typ: ostatní
Matematické kluby - laboratoř pro adaptaci výuky orientované na budování schémat pro potřeby žáků se socioekonomickým a kulturním znevýhodněním
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000593
Období realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.


Klub zahájí činnost na naší škole 8. února pod vedením Radky Valachové a Ladislavy Bečvářové. Matematický klub je volnočasová aktivita, ve které se skupina 12 dětí z 1. - 3. tříd bude jednou týdně po dobu 90 minut prostřednictvím her a pohybových aktivit seznamovat s Hejného metodou výuky matematiky.

Vytvořeno: 22. 2. 2018
Poslední aktualizace: 22. 2. 2018 08:32
Autor: Kamila Labáková