Navigace

Obsah

Hodina pohybu navíc

lgo

Naše škola je již druhým rokem zapojena do projektu pokusného ověřování projektu Hodina pohybu navíc, který realizujeme ve třech skupinách pro žáky 1. ročníku, 2. ročníku a 3. ročníku, ale pouze pro žáky zapojené do činnosti Školní družiny, Projekt realizují zkušení pedagogové školy Mgr. Petr Papáček a Mgr. Eva Frantová.

Zpráva MŠMT

Zveřejňujeme základní vymezení pokusného ověřování programu "Hodina pohybu navíc" z oficiální dokumentace:

Vzhledem ke stále se zhoršujícímu zdravotnímu stavu našich dětí, který plyne z nedostatečného pohybu, navrhlo MŠMT na jaře 2015 pokusně ověřit možnost zvýšení objemu odborně řízeného pohybu žáků v základních školách.

Pokusné ověřování programu "Hodina pohybu navíc" bylo vyhlášeno dne 14. 5. 2015 a bylo otevřeno pro všechny základní školy, které svou přihláškou pouze ztvrdily splnění vstupních podmínek - tedy zejména zajištění kvalifikovaných sil pro realizaci pokusného ověřování.

Cíle pokusného ověřování:

1. vytvořit, vydat a ověřit metodiku pro pohybové aktivity ve školních družinách a klubech,

2. ověřit možnosti pozitivního ovlivňování rodičů žáků zapojených do pokusného ověřování, 3. získat vyhodnotitelná data o průběhu zavádění metodiky programu "Hodina pohybu navíc",

4. připravit kvalitní podklady pro rozhodování o tom, zda a v jaké podobě začlenit úpravu koncepce pohybových aktivit do ŠVP školních družin. Více informací lze získat na : http://hop.rvp.cz/

Mgr. Bohumil Nosek

 

Kontaktní osoba: 

Mgr. Frantová Eva

+420 778 041 064