Navigace

Obsah

Žákovský parlament

Charitativní sbírka

V týdnu od 18.2. do 22.2. 2019 proběhla na naší škole charitativní sbírka hraček a oblečení pro Azylový dům matek s dětmi a Charitu Beroun. Tuto akci pořádal žákovský parlament. Každý, kdo do sbírky přispěl, dostal malou sladkou odměnu. V pátek se odvezla plná dodávka vybraných věcí. Moc děkujeme všem, kteří přispěli. Věřte, že jste vykonali dobrý skutek a udělali někomu velkou radost.

 

Velmi děkujeme

Žákovský parlamen

foto 1

foto 2

 

 

STANOVY  ŽÁKOVSKÉHO  PARLAMENTU

1. V žákovském parlamentu jsou vždy dva zástupci každé třídy 2. – 9. Ročníku,  kteří jsou zvoleni na začátku školního roku třídou a třídním učitelem. Zástupci jsou voleni na jeden školní rok. Mohou být zvoleni opakovaně.

2. Na první schůzce žákovského parlamentu bude zvolen předseda, zástupce, zapisovatel, jednatel.

3. Schůzky žákovského parlamentu se budou konat alespoň jednou měsíčně.

4. Zvolený člen žákovského parlamentu je povinen se pravidelně účastnit všech řádných i mimořádných jednání. Nemůže-li se účastnit, je povinen se omluvit a sehnat za sebe náhradu.

5. Žákovský parlament se  může  vyjadřovat  k  chodu a  k  organizaci školy, podílí se na všech akcích, které škola pořádá.

6. Předseda a zástupce mají právo si domluvit konzultaci s vedením školy.

7. Z každého jednání je pořízen zápis.

8. Jednání žákovského parlamentu se může zúčastnit kterýkoliv žák nebo zaměstnanec školy, může se zúčastnit také diskuse, ale nemá hlasovací právo.

9. Žákovský parlament má povinnost dbát na dobrou pověst školy, správně školu reprezentovat.