Navigace

Obsah

Žákovský parlament

 

VOLBY DO ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

 

Již podruhé proběhnou na naší škole volby do žákovského parlamentu. Uskuteční se ve středu 19.9. 2018.

Volit můžeš na 1. i na 2. stupni v 1. patře u pinpon.stolů, kde najdeš volební schránky, vždy v době přestávek

do 11,45 hod. Volební lístky obdržíš od třídního učitele. Z každého ročníku zaškrtni maximálně 2 uchazeče.

Prezentace všech zájemců o žákovský parlament je umístěna na panelech před vchodem do tělocvičny.

Nebuďte lhostejní k ostatním ani sami k sobě a pomozte nám zvolit tým, který bude za vás vytvářet příjemné

prostředí ve škole.

 

Výsledky voleb do žákovského parlamentu

 

 

 

 

 

 

 

 

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

foto 5

foto 6

foto 7

foto 8

 

 

 

 

STANOVY  ŽÁKOVSKÉHO  PARLAMENTU

1. V žákovském parlamentu jsou vždy dva zástupci každé třídy 2. – 9. Ročníku,  kteří jsou zvoleni na začátku školního roku třídou a třídním učitelem. Zástupci jsou voleni na jeden školní rok. Mohou být zvoleni opakovaně.

2. Na první schůzce žákovského parlamentu bude zvolen předseda, zástupce, zapisovatel, jednatel.

3. Schůzky žákovského parlamentu se budou konat alespoň jednou měsíčně.

4. Zvolený člen žákovského parlamentu je povinen se pravidelně účastnit všech řádných i mimořádných jednání. Nemůže-li se účastnit, je povinen se omluvit a sehnat za sebe náhradu.

5. Žákovský parlament se  může  vyjadřovat  k  chodu a  k  organizaci školy, podílí se na všech akcích, které škola pořádá.

6. Předseda a zástupce mají právo si domluvit konzultaci s vedením školy.

7. Z každého jednání je pořízen zápis.

8. Jednání žákovského parlamentu se může zúčastnit kterýkoliv žák nebo zaměstnanec školy, může se zúčastnit také diskuse, ale nemá hlasovací právo.

9. Žákovský parlament má povinnost dbát na dobrou pověst školy, správně školu reprezentovat.