Navigace

Obsah

Žákovský parlament

V letošním roce jsme se rozhodli pracovat na naší škole s parlamentem trochu jinak. Poprvé proběhly 6.10. 2017 demokratické volby do parlamentu. Těm předcházelo seznámení se se všemi kandidáty pomocí karet s fotografiemi. Ty byly umístěny ve vestibulu školy. Každý z kandidátů měl obhájit, proč právě on, je ten pravý. Nakonec se vybíralo ze 41 kandidátů. Zvoleno bylo 16 zástupců, vždy dva z každého ročníku viz. níže. Během příštího týdne proběhne schůzka těchto zástupců, kteří podepíší smlouvy s vedením školy a rozdělí si mezi sebe jednotlivé funkce v parlamentu. Bližší informace budou dětem podávány pomocí školního rozhlasu, zápisu ze schůzky parlamentu (bude vždy viset na nástěnce ŽP). V nejbližší době ŽP umístí v prostoru školy schránku, kam mohou všichni vhazovat své náměty pro práci ŽP.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci.

Dlabalová Radka, Kliková Lucie, Labáková Kamila

 

Aktuálně: 28.3.2018 se koná velikonoční projekt

 

Zápis 28.2.2018

 

STANOVY  ŽÁKOVSKÉHO  PARLAMENTU

1. V žákovském parlamentu jsou vždy dva zástupci každé třídy 3. – 9. Ročníku,  kteří jsou zvoleni na začátku školního roku třídou a třídním učitelem. Zástupci jsou voleni na jeden školní rok. Mohou být zvoleni opakovaně.

2. Na první schůzce žákovského parlamentu bude zvolen předseda, zástupce, zapisovatel, jednatel.

3. Schůzky žákovského parlamentu se budou konat alespoň jednou měsíčně.

4. Zvolený člen žákovského parlamentu je povinen se pravidelně účastnit všech řádných i mimořádných jednání. Nemůže-li se účastnit, je povinen se omluvit a sehnat za sebe náhradu.

5. Žákovský parlament se  může  vyjadřovat  k  chodu a  k  organizaci školy, podílí se na všech akcích, které škola pořádá.

6. Předseda a zástupce mají právo si domluvit konzultaci s vedením školy.

7. Z každého jednání je pořízen zápis.

8. Jednání žákovského parlamentu se může zúčastnit kterýkoliv žák nebo zaměstnanec školy, může se zúčastnit také diskuse, ale nemá hlasovací právo.

9. Žákovský parlament má povinnost dbát na dobrou pověst školy, správně školu reprezentovat.