Navigace

Obsah

Výuka

Angličitna

abeceda Staženo: 417x | 06.12.2017

Čísla Staženo: 350x | 06.12.2017

Čas na hodinách Staženo: 1475x | 06.12.2017

Zájmena Staženo: 367x | 06.12.2017

sloveso TO BE Staženo: 228x | 06.12.2017

sloveso TO HAVE Staženo: 219x | 06.12.2017

sloveso CAN Staženo: 211x | 06.12.2017

budoucí čas GOING TO Staženo: 195x | 06.12.2017

budoucí čas WILL Staženo: 201x | 06.12.2017

člen určitý a člen neurčitý Staženo: 183x | 06.12.2017

člen určitý u názvů míst Staženo: 182x | 06.12.2017

WAS/WERE Staženo: 207x | 06.12.2017

Minulý prostý čas Staženo: 203x | 06.12.2017

Minulý průběhový čas Staženo: 182x | 06.12.2017

Předpřítomný čas Staženo: 182x | 06.12.2017

Přítomný prostý čas Staženo: 194x | 06.12.2017

Přítomný průběhový čas Staženo: 194x | 06.12.2017

fráze - základní (1 strana) Staženo: 210x | 06.12.2017

fráze - hlavní (7 stran) Staženo: 204x | 06.12.2017

fráze - zdraví (1 strana) Staženo: 198x | 06.12.2017

Stránka