Navigace

Obsah

Výuka

Angličitna

abeceda Staženo: 547x | 06.12.2017

Čísla Staženo: 470x | 06.12.2017

Čas na hodinách Staženo: 1577x | 06.12.2017

Zájmena Staženo: 586x | 06.12.2017

sloveso TO BE Staženo: 342x | 06.12.2017

sloveso TO HAVE Staženo: 389x | 06.12.2017

sloveso CAN Staženo: 311x | 06.12.2017

budoucí čas GOING TO Staženo: 282x | 06.12.2017

budoucí čas WILL Staženo: 297x | 06.12.2017

člen určitý a člen neurčitý Staženo: 287x | 06.12.2017

člen určitý u názvů míst Staženo: 342x | 06.12.2017

WAS/WERE Staženo: 304x | 06.12.2017

Minulý prostý čas Staženo: 310x | 06.12.2017

Minulý průběhový čas Staženo: 285x | 06.12.2017

Předpřítomný čas Staženo: 278x | 06.12.2017

Přítomný prostý čas Staženo: 287x | 06.12.2017

Přítomný průběhový čas Staženo: 305x | 06.12.2017

fráze - základní (1 strana) Staženo: 312x | 06.12.2017

fráze - hlavní (7 stran) Staženo: 304x | 06.12.2017

fráze - zdraví (1 strana) Staženo: 291x | 06.12.2017

Stránka