Navigace

Obsah

Výuka

Angličitna

abeceda Staženo: 113x | 06.12.2017

Čísla Staženo: 135x | 06.12.2017

Čas na hodinách Staženo: 518x | 06.12.2017

Zájmena Staženo: 119x | 06.12.2017

sloveso TO BE Staženo: 83x | 06.12.2017

sloveso TO HAVE Staženo: 68x | 06.12.2017

sloveso CAN Staženo: 86x | 06.12.2017

budoucí čas GOING TO Staženo: 75x | 06.12.2017

budoucí čas WILL Staženo: 77x | 06.12.2017

člen určitý a člen neurčitý Staženo: 63x | 06.12.2017

člen určitý u názvů míst Staženo: 62x | 06.12.2017

WAS/WERE Staženo: 78x | 06.12.2017

Minulý prostý čas Staženo: 78x | 06.12.2017

Minulý průběhový čas Staženo: 62x | 06.12.2017

Předpřítomný čas Staženo: 72x | 06.12.2017

Přítomný prostý čas Staženo: 80x | 06.12.2017

Přítomný průběhový čas Staženo: 68x | 06.12.2017

fráze - základní (1 strana) Staženo: 85x | 06.12.2017

fráze - hlavní (7 stran) Staženo: 78x | 06.12.2017

fráze - zdraví (1 strana) Staženo: 74x | 06.12.2017

Stránka