Navigace

Obsah

Výuka

Angličitna

abeceda Staženo: 444x | 06.12.2017

Čísla Staženo: 372x | 06.12.2017

Čas na hodinách Staženo: 1489x | 06.12.2017

Zájmena Staženo: 400x | 06.12.2017

sloveso TO BE Staženo: 241x | 06.12.2017

sloveso TO HAVE Staženo: 285x | 06.12.2017

sloveso CAN Staženo: 240x | 06.12.2017

budoucí čas GOING TO Staženo: 210x | 06.12.2017

budoucí čas WILL Staženo: 216x | 06.12.2017

člen určitý a člen neurčitý Staženo: 203x | 06.12.2017

člen určitý u názvů míst Staženo: 209x | 06.12.2017

WAS/WERE Staženo: 222x | 06.12.2017

Minulý prostý čas Staženo: 227x | 06.12.2017

Minulý průběhový čas Staženo: 200x | 06.12.2017

Předpřítomný čas Staženo: 200x | 06.12.2017

Přítomný prostý čas Staženo: 208x | 06.12.2017

Přítomný průběhový čas Staženo: 210x | 06.12.2017

fráze - základní (1 strana) Staženo: 224x | 06.12.2017

fráze - hlavní (7 stran) Staženo: 222x | 06.12.2017

fráze - zdraví (1 strana) Staženo: 215x | 06.12.2017

Stránka