Navigace

Obsah

Výuka

Angličitna

abeceda Staženo: 522x | 06.12.2017

Čísla Staženo: 440x | 06.12.2017

Čas na hodinách Staženo: 1553x | 06.12.2017

Zájmena Staženo: 507x | 06.12.2017

sloveso TO BE Staženo: 316x | 06.12.2017

sloveso TO HAVE Staženo: 368x | 06.12.2017

sloveso CAN Staženo: 289x | 06.12.2017

budoucí čas GOING TO Staženo: 255x | 06.12.2017

budoucí čas WILL Staženo: 280x | 06.12.2017

člen určitý a člen neurčitý Staženo: 265x | 06.12.2017

člen určitý u názvů míst Staženo: 279x | 06.12.2017

WAS/WERE Staženo: 279x | 06.12.2017

Minulý prostý čas Staženo: 289x | 06.12.2017

Minulý průběhový čas Staženo: 261x | 06.12.2017

Předpřítomný čas Staženo: 253x | 06.12.2017

Přítomný prostý čas Staženo: 265x | 06.12.2017

Přítomný průběhový čas Staženo: 281x | 06.12.2017

fráze - základní (1 strana) Staženo: 292x | 06.12.2017

fráze - hlavní (7 stran) Staženo: 284x | 06.12.2017

fráze - zdraví (1 strana) Staženo: 270x | 06.12.2017

Stránka