Navigace

Obsah

Výuka

Angličitna

abeceda Staženo: 463x | 06.12.2017

Čísla Staženo: 392x | 06.12.2017

Čas na hodinách Staženo: 1514x | 06.12.2017

Zájmena Staženo: 444x | 06.12.2017

sloveso TO BE Staženo: 285x | 06.12.2017

sloveso TO HAVE Staženo: 330x | 06.12.2017

sloveso CAN Staženo: 260x | 06.12.2017

budoucí čas GOING TO Staženo: 228x | 06.12.2017

budoucí čas WILL Staženo: 244x | 06.12.2017

člen určitý a člen neurčitý Staženo: 228x | 06.12.2017

člen určitý u názvů míst Staženo: 230x | 06.12.2017

WAS/WERE Staženo: 242x | 06.12.2017

Minulý prostý čas Staženo: 250x | 06.12.2017

Minulý průběhový čas Staženo: 222x | 06.12.2017

Předpřítomný čas Staženo: 221x | 06.12.2017

Přítomný prostý čas Staženo: 228x | 06.12.2017

Přítomný průběhový čas Staženo: 248x | 06.12.2017

fráze - základní (1 strana) Staženo: 250x | 06.12.2017

fráze - hlavní (7 stran) Staženo: 245x | 06.12.2017

fráze - zdraví (1 strana) Staženo: 236x | 06.12.2017

Stránka