Navigace

Obsah

Výuka

Angličitna

abeceda Staženo: 82x | 06.12.2017

Čísla Staženo: 104x | 06.12.2017

Čas na hodinách Staženo: 383x | 06.12.2017

Zájmena Staženo: 89x | 06.12.2017

sloveso TO BE Staženo: 71x | 06.12.2017

sloveso TO HAVE Staženo: 56x | 06.12.2017

sloveso CAN Staženo: 65x | 06.12.2017

budoucí čas GOING TO Staženo: 61x | 06.12.2017

budoucí čas WILL Staženo: 63x | 06.12.2017

člen určitý a člen neurčitý Staženo: 50x | 06.12.2017

člen určitý u názvů míst Staženo: 50x | 06.12.2017

WAS/WERE Staženo: 60x | 06.12.2017

Minulý prostý čas Staženo: 65x | 06.12.2017

Minulý průběhový čas Staženo: 47x | 06.12.2017

Předpřítomný čas Staženo: 56x | 06.12.2017

Přítomný prostý čas Staženo: 66x | 06.12.2017

Přítomný průběhový čas Staženo: 54x | 06.12.2017

fráze - základní (1 strana) Staženo: 70x | 06.12.2017

fráze - hlavní (7 stran) Staženo: 64x | 06.12.2017

fráze - zdraví (1 strana) Staženo: 62x | 06.12.2017

Stránka