Navigace

Obsah

Výuka

Angličitna

abeceda Staženo: 259x | 06.12.2017

Čísla Staženo: 228x | 06.12.2017

Čas na hodinách Staženo: 896x | 06.12.2017

Zájmena Staženo: 184x | 06.12.2017

sloveso TO BE Staženo: 126x | 06.12.2017

sloveso TO HAVE Staženo: 111x | 06.12.2017

sloveso CAN Staženo: 126x | 06.12.2017

budoucí čas GOING TO Staženo: 114x | 06.12.2017

budoucí čas WILL Staženo: 116x | 06.12.2017

člen určitý a člen neurčitý Staženo: 108x | 06.12.2017

člen určitý u názvů míst Staženo: 101x | 06.12.2017

WAS/WERE Staženo: 120x | 06.12.2017

Minulý prostý čas Staženo: 116x | 06.12.2017

Minulý průběhový čas Staženo: 96x | 06.12.2017

Předpřítomný čas Staženo: 109x | 06.12.2017

Přítomný prostý čas Staženo: 115x | 06.12.2017

Přítomný průběhový čas Staženo: 108x | 06.12.2017

fráze - základní (1 strana) Staženo: 127x | 06.12.2017

fráze - hlavní (7 stran) Staženo: 119x | 06.12.2017

fráze - zdraví (1 strana) Staženo: 123x | 06.12.2017

Stránka