Navigace

Obsah

Výuka

Angličitna

abeceda Staženo: 175x | 06.12.2017

Čísla Staženo: 167x | 06.12.2017

Čas na hodinách Staženo: 674x | 06.12.2017

Zájmena Staženo: 153x | 06.12.2017

sloveso TO BE Staženo: 102x | 06.12.2017

sloveso TO HAVE Staženo: 88x | 06.12.2017

sloveso CAN Staženo: 104x | 06.12.2017

budoucí čas GOING TO Staženo: 91x | 06.12.2017

budoucí čas WILL Staženo: 94x | 06.12.2017

člen určitý a člen neurčitý Staženo: 84x | 06.12.2017

člen určitý u názvů míst Staženo: 77x | 06.12.2017

WAS/WERE Staženo: 96x | 06.12.2017

Minulý prostý čas Staženo: 94x | 06.12.2017

Minulý průběhový čas Staženo: 76x | 06.12.2017

Předpřítomný čas Staženo: 86x | 06.12.2017

Přítomný prostý čas Staženo: 94x | 06.12.2017

Přítomný průběhový čas Staženo: 82x | 06.12.2017

fráze - základní (1 strana) Staženo: 101x | 06.12.2017

fráze - hlavní (7 stran) Staženo: 93x | 06.12.2017

fráze - zdraví (1 strana) Staženo: 98x | 06.12.2017

Stránka