Menu
ZŠ Jižní předměstí Rokycany
Základní škola Jižní předměstí Rokycany

Poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ   PORADENSKÉ   PRACOVIŠTĚ

EU
Spolufinancovaný Evropskými sociálními fondy (ESF) a státním rozpočtem České republiky.

 

Na základě dlouhodobých trendů ve školství se na školách s počtem 400 žáků a více doporučuje existence Školního poradenského pracoviště (ŠPP).

            Vzniklo tedy i na naší škole, která byla na základě výběrových řízení zapojena do projektů:

„VIP – Kariera“(Vzdělávání – Informace – Poradenství – Kariéra), „RŠPP – VIP II“(Rozvoj školních poradenských pracovišť, vzdělávání, informace, poradenství), „RAMPS – VIP III“ (Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb). Tyto projekty byly zaměřeny na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Služby jsou poskytovány školními psychology, školními speciálními pedagogy, metodiky pro školní poradenská pracoviště a dalšími odbornými pracovníky. Těmto pracovníkům byla poskytnuta metodická podpora a zajištěno několikastupňové odborné vzdělávání Národním ústavem pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze.

            Od června 2014 do prosince 2015, na základě výběru škol, pokračuje naše škola v „Rozvojovém programu na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních“.          

            Poradenské služby ve škole jsou zajišťovány po předem domluvené konzultaci na odborném pracovišti školním speciálním pedagogem, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, logopedickou asistentkou a koordinátory školního vzdělávacího programu.

            Všichni členové týmu ŠPP úzce spolupracují mezi sebou, s vedením školy, s pedagogy, se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC),...

            S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

                      


Školní speciální pedagog pro 1.stupeň: Mgr. Jana Štercliová

Školní speciální pedagog pro 2.stupeň: Mgr. Ilona Křikavová

Výchovný poradce pro1.stupeň: Mgr. Radka Valachová

Výchovný poradce pro 2.stupeň: Ing. Regina Voříšková

Školní metodik prevence pro 1.stupeň: Mgr. Ladislava Bečvářová
Školní metodik prevence pro 2.stupeň: Mgr. Jana Zajíčková

Logopedická asistentka: Mgr. Radka Valachová

Koordinátorky ŠVP: Mgr. Jarmila Svobodová, Mgr. Ivana Sixtová

 

Specifické cíle ŠKOLNÍHO  PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ:

  • Prohlubovat a zlepšovat spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.
  • Přiblížení poradenských služeb poskytovaných ve škole žákům, zákonným zástupcům i      pedagogům.
  • Péče o předškolní děti.
  • Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci těchto žáků.
  • Péče o nadané žáky.
  • Spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními  (PPP, SPC, SVP,...).
  • Prevence sociálně – patologických jevů (záškoláctví, agresivita, šikana, závislosti,...).
  • Prohlubovat včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů
  • Průběžná a dlouhodobá péče o děti s neprospěchem.
  • Pomáhat žákům a jejich zákonným zástupcům při volbě povolání.

Škola

Pomáháme školám k úspěchu

logo

Škola online

Škola online

Facebook

fb

NPD

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:142
TÝDEN:657
CELKEM:773454

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností