Navigace

Obsah

Zpráva z posledního jednání školské rady naší školy, kde bylo rozhodnuto mimo jiné ( viz příloha), že bude fungovat e-mail na zástupce rodičů, kteří jsou zastoupeni ve školské radě a je možno se na ně obrátit v případě zájmu o dění ve škole či jakéhokoli dotazu na vedení školy. S rozhodnutím školské rady souhlasí přítomní: Mgr. Zuzana Bursíková, Mgr. Dagmar Vávrová (zástupci učitelů), Markéta Vildmanová, Mgr. Michal Šilhánek (zástupci rodičů), Mgr. Veronika Breiová, Bc. Alena Šternerová (zástupci města) 
  

dotazy na školskou radu prosím zasílejte na následující e-mail:                                   skolskaradarokycany@gmail.com 

Příloha