Navigace

Obsah

Projekt ITI 1 a 2

Zprávy

Pomáháme školám k úspěchu

Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství. celý text

ostatní | 24. 11. 2020 | Autor: Michaela Němcová

Šablony II - zjednodušené vykazování

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 celý text

ostatní | 4. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Zkoumavé čtení

projekt celý text

ostatní | 16. 5. 2020 | Autor: Kamila Labáková

Šablony II (mimořádný stav)

informace se týká realizace šablon v době "distančního vzdělávání" celý text

ostatní | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

MAP II

škola je zapojena v projektu MAP II celý text

ostatní | 28. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

Projekt ITI 1

IROP, VÝZVA Č. 66 INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ
- INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI
Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem jednoetapového projektu s názvem: Vybudování odborných učeben na ZŠ, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005905 v rámci Výzvy č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI, Integrovaný regionální operační program (IROP), PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele region, IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. celý text

ostatní | 11. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Dětský klub

Doplňková služba pro děti (rodiče). celý text

ostatní | 2. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Projekt ITI 2

IROP, VÝZVA Č. 66 INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ
- INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI
Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem jednoetapového projektu s názvem: Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008072 v rámci Výzvy č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI, Integrovaný regionální operační program (IROP), PO 2:  Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele region, IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. celý text

ostatní | 30. 5. 2018 | Autor: Správce Webu

Matematické kluby

Matematické kluby - laboratoř pro adaptaci výuky orientované na budování schémat pro potřeby žáků se socioekonomickým a kulturním znevýhodněním
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000593
Období realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.


Klub zahájí činnost na naší škole 8. února pod vedením Radky Valachové a Ladislavy Bečvářové. Matematický klub je volnočasová aktivita, ve které se skupina 12 dětí z 1. - 3. tříd bude jednou týdně po dobu 90 minut prostřednictvím her a pohybových aktivit seznamovat s Hejného metodou výuky matematiky.
celý text

ostatní | 22. 2. 2018 | Autor: Kamila Labáková

OP VVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL

OP VVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.
Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: Profesní vzdělávání pedagogů ZŠ, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006644 v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). celý text

ostatní | 20. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Místní akční plán

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380. celý text

ostatní | 28. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

Čtenářské kluby

Školní čtenářské kluby
Říká se, že dnešní děti nečtou – je tomu skutečně tak? Pokud ano, je možné tento stav změnit? Proč je důležité, aby děti četly? Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké knížky baví dnešní děti? Jak čtenářské aktivity zakomponovat do běžné výuky? celý text

ostatní | 14. 3. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Cesty k inkluzi


Projekt: CESTY K INKLUZI!
Naše škola je přímým aktérem budování Strategie vzdělávání na území SO OR Rokycany. Škola má snahu se aktivně podílet na podpoře rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka. celý text

ostatní | 13. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Čtenářský klub na výletě

Ve čtvrtek 7. 5. 2015 se děti ze čtenářského klubu vypravily na výlet. Jejich cílem bylo Západočeské muzeum v Plzni, kde navštívily interaktivní výstavu Zahrada Jiřího Trnky. celý text

ostatní | 12. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Návštěva v klubu


Na plavbu za poznáním se i v letošním školním roce vydali plavčíci ze čtenářských klubů. Společníky na této cestě jim jsou knihy, jejichž prostřednictvím prožívají plavčíci mnohá dobrodružství. Mezi nejčtenější patří knihy spisovatelky Martiny Drijverové. A proto bylo pro děti velké překvapení, když ve čtvrtek 20. 11. 2014, přišla na klubovou schůzku sama spisovatelka. celý text

ostatní | 20. 11. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Noc s Andersenem


Také naši malí čtenáři se v pátek 4. 4. 2014 zúčastnili Noci s Andersenem. 24 dětí a 2 maminky se sešly v 19 hodin před školou. Hned jak ve třídě odložily batůžky, pustily se děti do detektivního pátrání se psím komisařem Vrťapkou. celý text

ostatní | 14. 4. 2014 | Autor: Správce Webu

Povánoční schůzka čtenářského klubu

Na první povánoční schůzce čtenářského klubu se prvňáčci učili představovat knížky, které už někteří čtou sami, jiní s pomocí rodičů. O přestávce se posilnili „krtkovým dortem“ od maminky Radky. A při hrách na rozvoj smyslového vnímání procvičovali rytmus a pozornost. celý text

ostatní | 9. 1. 2014 | Autor: Správce Webu
#

Poprvé sami nakupujeme knihy - čtenářské kluby


Jedna z předvánočních schůzek čtenářského klubu ZŠ Jižní předměstí se odehrála v netradičním prostředí. Děti v rámci projektu dostaly jako vánoční dárek možnost samy si vybrat v knihkupectví knihu. A tak kroky nás všech zamířily do prodejny knih na náměstí v Rokycanech. celý text

ostatní | 16. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Beseda se spisovatelem - čtenářské kluby

Na pondělí 2. 12. 2013 se děti ze čtenářských klubů ze ZŠ Jižním předměstí Rokycany velmi těšily. Věděly totiž, že v rámci projektu Rosteme s knihou se budou moci osobně seznámit s oblíbeným spisovatel dětských knížek panem Milošem Kratochvílem. Na besedu s ním se pečlivě připravovaly. Připomněly si knížky, které již četly, z knihovny si přinesly knihy, které zatím neznaly, zarecitovaly básničky Miloše Kratochvíla, které se tak rády učí. celý text

ostatní | 2. 12. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Na palubě s rodiči - čtenářské kluby

V letošním školním roce jsme se na palubě čtenářského klubu sešli s úplně novými plavčíky. Vybrali jsme si je mezi nejmladšími žáčky školy, prvňáčky. A protože ani oni, ani jejich rodiče dosud o čtenářských klubech neslyšeli a ani netušili, jak tam s dětmi pracujeme, rozhodli jsme se, že na úvodní schůzku pozveme společně s dětmi i rodiče. Přišlo jich šest. celý text

ostatní | 8. 11. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Snídaně s knihou pro třeťáky - čtenářské kluby

Tentokráte jsme do čtenářského klubu pozvali děti ze třetích tříd. Zatímco děti plnily své žaludky buchtou zvanou ,,mrkvanec“, poslouchaly předčítání jedné kapitoly z knihy Darebák David. A jen co dojedly, začaly uspokojovat své čtenářské potřeby. Někdo se začetl do knihy, kterou si přinesl z domova, jiní využili pestré nabídky knih z klubu. Vypůjčenou knihu si domů odnášely 3 děti a příjemně naladění do svých tříd odcházeli všichni. celý text

ostatní | 29. 5. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Noc s Andersenem čtenářského klubu ZŠ Jižní předměstí

V pátek 5. 4. 2013 jsme se s naším čtenářským klubem přidali k dalším 437 školám a 541 knihovně v ČR a i my jsme se zapojili do 13. ročníku Noci s Andersenem.V půl páté jsme se s dětmi sešli před školou, v prostorách školní družiny jsme si připravili pelíšky a pak už nám nic nebránilo vyrazit po stopách psa Baryka, které nás dovedly až na kynologické cvičiště v Rokycanech, kde už byl pro děti připravený zajímavý program. celý text

ostatní | 6. 5. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Snídaně s knihou - čtenářské kluby

Při příležitosti měsíce čtenářů jsme se v našem čtenářském klubu rozhodli umožnit ,,knihomolům“ začít den tak, jak si představuje každý čtenářský nadšenec – v příjemném prostředí, s něčím dobrým k snědku a hlavně se zajímavou knihou. celý text

ostatní | 22. 3. 2013 | Autor: Správce Webu

Snídaně s knihou - čtenářské kluby


Při příležitosti měsíce čtenářů jsme se v našem čtenářském klubu rozhodli umožnit ,,knihomolům“ začít den tak, jak si představuje každý čtenářský nadšenec – v příjemném prostředí, s něčím dobrým k snědku a hlavně se zajímavou knihou. celý text

ostatní | 22. 3. 2013 | Autor: Šimon Červený

Trosečníci v akci - čtenářské kluby

Myslíte si, že se může ztroskotat ve městě v paneláku? Tvrdíte, že ne? Tak si přečtěte knížku Ivony Březinové Trosečníci – dobrodružství v zamčeném bytě. celý text

ostatní | 6. 3. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Čtenářské kluby - dopluli jsme na další ostrov

Činnost obou čtenářských klubů na naší škole byla v měsících listopadu a prosinci zaměřena na dětskou poezii. celý text

ostatní | 17. 1. 2013 | Autor: Správce Webu
#

Projekt „Brána ke vzdělávání – školní čtenářské kluby“

Vzhůru na palubu, knížky volají…
Dobrodružnou plavbu připomíná nový projekt „Brána ke vzdělávání - školní čtenářské kluby“, jehož se naše škola spolu s dalšími 12 základními školami po celé České republice účastní od 1. února 2012 do 31. ledna 2015. Cílem projektu je ukázat dětem, že čtení je zábavné a radostné … a také nabyté zajímavými informacemi. celý text

ostatní | 18. 4. 2012 | Autor: Správce Webu
#

Projekt „Zvyšování kvalifikace v technických oborech“


Milí žáci, rodiče a přátelé Základní školy Rokycany, Čechova 855,

od 1.1. 2012 do 31.12. 2012 realizujeme projekt „Zvyšování kvalifikace v technických oborech“. celý text

ostatní | 1. 1. 2012 | Autor: Správce Webu