Menu
ZŠ Jižní předměstí Rokycany
Základní škola Jižní předměstí Rokycany

Projekty

Projekt ITI 1 a 2

Zobrazeno 1-30 ze 34

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV.

Datum: 22. 4. 2024

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV.
v území SO ORP Rokycany
(MAP IV.)

obr

OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Datum: 18. 9. 2023

OP JAK-ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I

Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Datum: 18. 11. 2022

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III.
v území SO ORP Rokycany
(MAP III.)

letak

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL

Datum: 11. 11. 2022

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY

V5P

Všech pět pohromadě

Datum: 28. 9. 2022

Naše škola je součástí programu SUPREME MH

Šablony III

Datum: 7. 3. 2022

OPVVV, VÝZVA Č. 02_20_080 Šablony III

Pomáháme školám k úspěchu

Datum: 24. 11. 2020

Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství.

Šablony II - zjednodušené vykazování

Datum: 4. 6. 2020

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063

Zkoumavé čtení

Datum: 16. 5. 2020

projekt

Šablony II (mimořádný stav)

Datum: 14. 4. 2020

informace se týká realizace šablon v době "distančního vzdělávání"

MAP II

Datum: 28. 1. 2019

škola je zapojena v projektu MAP II

Projekt ITI 1

Datum: 11. 10. 2018

IROP, VÝZVA Č. 66 INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ
- INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI
Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem jednoetapového projektu s názvem: Vybudování odborných učeben na ZŠ, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005905 v rámci Výzvy č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI, Integrovaný regionální operační program (IROP), PO 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele region, IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Dětský klub

Datum: 2. 10. 2018

Doplňková služba pro děti (rodiče).

Projekt ITI 2

Datum: 30. 5. 2018

IROP, VÝZVA Č. 66 INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ
- INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI
Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem jednoetapového projektu s názvem: Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů, reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0008072 v rámci Výzvy č. 66 Infrastruktura pro vzdělávání – integrované projekty ITI, Integrovaný regionální operační program (IROP), PO 2:  Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele region, IP 10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, SC 2.4: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Matematické kluby

Datum: 22. 2. 2018

Matematické kluby - laboratoř pro adaptaci výuky orientované na budování schémat pro potřeby žáků se socioekonomickým a kulturním znevýhodněním
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000593
Období realizace: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Tento projekt je financován z prostředků ESF v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.


Klub zahájí činnost na naší škole 8. února pod vedením Radky Valachové a Ladislavy Bečvářové. Matematický klub je volnočasová aktivita, ve které se skupina 12 dětí z 1. - 3. tříd bude jednou týdně po dobu 90 minut prostřednictvím her a pohybových aktivit seznamovat s Hejného metodou výuky matematiky.
OP VVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL

Datum: 20. 9. 2017

OP VVV, VÝZVA Č. 02_16_022 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.
Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace je realizátorem projektu s názvem: Profesní vzdělávání pedagogů ZŠ, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006644 v rámci Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Místní akční plán

Datum: 28. 4. 2017

Naše škola se stala součástí realizace projektu s názvem „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rokycany“, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000380.

Čtenářské kluby

Datum: 14. 3. 2017

Školní čtenářské kluby
Říká se, že dnešní děti nečtou – je tomu skutečně tak? Pokud ano, je možné tento stav změnit? Proč je důležité, aby děti četly? Jak rozvíjet dětské čtenářství? Jaké knížky baví dnešní děti? Jak čtenářské aktivity zakomponovat do běžné výuky?

Cesty k inkluzi

Cesty k inkluzi

Datum: 13. 11. 2016


Projekt: CESTY K INKLUZI!
Naše škola je přímým aktérem budování Strategie vzdělávání na území SO OR Rokycany. Škola má snahu se aktivně podílet na podpoře rozvoje potenciálu a osobnosti každého dítěte a žáka.

Čtenářský klub na výletě

Čtenářský klub na výletě

Datum: 12. 5. 2015

Ve čtvrtek 7. 5. 2015 se děti ze čtenářského klubu vypravily na výlet. Jejich cílem bylo Západočeské muzeum v Plzni, kde navštívily interaktivní výstavu Zahrada Jiřího Trnky.

Návštěva v klubu

Návštěva v klubu

Datum: 20. 11. 2014


Na plavbu za poznáním se i v letošním školním roce vydali plavčíci ze čtenářských klubů. Společníky na této cestě jim jsou knihy, jejichž prostřednictvím prožívají plavčíci mnohá dobrodružství. Mezi nejčtenější patří knihy spisovatelky Martiny Drijverové. A proto bylo pro děti velké překvapení, když ve čtvrtek 20. 11. 2014, přišla na klubovou schůzku sama spisovatelka.

Noc s Andersenem

Noc s Andersenem

Datum: 14. 4. 2014


Také naši malí čtenáři se v pátek 4. 4. 2014 zúčastnili Noci s Andersenem. 24 dětí a 2 maminky se sešly v 19 hodin před školou. Hned jak ve třídě odložily batůžky, pustily se děti do detektivního pátrání se psím komisařem Vrťapkou.

Povánoční schůzka čtenářského klubu

Datum: 9. 1. 2014

Na první povánoční schůzce čtenářského klubu se prvňáčci učili představovat knížky, které už někteří čtou sami, jiní s pomocí rodičů. O přestávce se posilnili „krtkovým dortem“ od maminky Radky. A při hrách na rozvoj smyslového vnímání procvičovali rytmus a pozornost.

Poprvé sami nakupujeme knihy - čtenářské kluby

Poprvé sami nakupujeme knihy - čtenářské kluby

Datum: 16. 12. 2013


Jedna z předvánočních schůzek čtenářského klubu ZŠ Jižní předměstí se odehrála v netradičním prostředí. Děti v rámci projektu dostaly jako vánoční dárek možnost samy si vybrat v knihkupectví knihu. A tak kroky nás všech zamířily do prodejny knih na náměstí v Rokycanech.

Beseda se spisovatelem - čtenářské kluby

Beseda se spisovatelem - čtenářské kluby

Datum: 2. 12. 2013

Na pondělí 2. 12. 2013 se děti ze čtenářských klubů ze ZŠ Jižním předměstí Rokycany velmi těšily. Věděly totiž, že v rámci projektu Rosteme s knihou se budou moci osobně seznámit s oblíbeným spisovatel dětských knížek panem Milošem Kratochvílem. Na besedu s ním se pečlivě připravovaly. Připomněly si knížky, které již četly, z knihovny si přinesly knihy, které zatím neznaly, zarecitovaly básničky Miloše Kratochvíla, které se tak rády učí.

Na palubě s rodiči - čtenářské kluby

Na palubě s rodiči - čtenářské kluby

Datum: 8. 11. 2013

V letošním školním roce jsme se na palubě čtenářského klubu sešli s úplně novými plavčíky. Vybrali jsme si je mezi nejmladšími žáčky školy, prvňáčky. A protože ani oni, ani jejich rodiče dosud o čtenářských klubech neslyšeli a ani netušili, jak tam s dětmi pracujeme, rozhodli jsme se, že na úvodní schůzku pozveme společně s dětmi i rodiče. Přišlo jich šest.

Snídaně s knihou pro třeťáky - čtenářské kluby

Snídaně s knihou pro třeťáky - čtenářské kluby

Datum: 29. 5. 2013

Tentokráte jsme do čtenářského klubu pozvali děti ze třetích tříd. Zatímco děti plnily své žaludky buchtou zvanou ,,mrkvanec“, poslouchaly předčítání jedné kapitoly z knihy Darebák David. A jen co dojedly, začaly uspokojovat své čtenářské potřeby. Někdo se začetl do knihy, kterou si přinesl z domova, jiní využili pestré nabídky knih z klubu. Vypůjčenou knihu si domů odnášely 3 děti a příjemně naladění do svých tříd odcházeli všichni.

Noc s Andersenem čtenářského klubu ZŠ Jižní předměstí

Noc s Andersenem čtenářského klubu ZŠ Jižní předměstí

Datum: 6. 5. 2013

V pátek 5. 4. 2013 jsme se s naším čtenářským klubem přidali k dalším 437 školám a 541 knihovně v ČR a i my jsme se zapojili do 13. ročníku Noci s Andersenem.V půl páté jsme se s dětmi sešli před školou, v prostorách školní družiny jsme si připravili pelíšky a pak už nám nic nebránilo vyrazit po stopách psa Baryka, které nás dovedly až na kynologické cvičiště v Rokycanech, kde už byl pro děti připravený zajímavý program.

Snídaně s knihou - čtenářské kluby

Snídaně s knihou - čtenářské kluby

Datum: 22. 3. 2013

Při příležitosti měsíce čtenářů jsme se v našem čtenářském klubu rozhodli umožnit ,,knihomolům“ začít den tak, jak si představuje každý čtenářský nadšenec – v příjemném prostředí, s něčím dobrým k snědku a hlavně se zajímavou knihou.

Snídaně s knihou - čtenářské kluby

Datum: 22. 3. 2013


Při příležitosti měsíce čtenářů jsme se v našem čtenářském klubu rozhodli umožnit ,,knihomolům“ začít den tak, jak si představuje každý čtenářský nadšenec – v příjemném prostředí, s něčím dobrým k snědku a hlavně se zajímavou knihou.

Zobrazeno 1-30 ze 34

Škola

Pomáháme školám k úspěchu

logo

Škola online

Škola online

Facebook

fb

NPD

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:165
TÝDEN:1869
CELKEM:758334

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností