Navigace

Obsah

Výuka

Angličitna

abeceda Staženo: 563x | 06.12.2017

Čísla Staženo: 492x | 06.12.2017

Čas na hodinách Staženo: 1593x | 06.12.2017

Zájmena Staženo: 623x | 06.12.2017

sloveso TO BE Staženo: 356x | 06.12.2017

sloveso TO HAVE Staženo: 405x | 06.12.2017

sloveso CAN Staženo: 322x | 06.12.2017

budoucí čas GOING TO Staženo: 297x | 06.12.2017

budoucí čas WILL Staženo: 313x | 06.12.2017

člen určitý a člen neurčitý Staženo: 305x | 06.12.2017

člen určitý u názvů míst Staženo: 445x | 06.12.2017

WAS/WERE Staženo: 320x | 06.12.2017

Minulý prostý čas Staženo: 330x | 06.12.2017

Minulý průběhový čas Staženo: 301x | 06.12.2017

Předpřítomný čas Staženo: 295x | 06.12.2017

Přítomný prostý čas Staženo: 302x | 06.12.2017

Přítomný průběhový čas Staženo: 320x | 06.12.2017

fráze - základní (1 strana) Staženo: 329x | 06.12.2017

fráze - hlavní (7 stran) Staženo: 317x | 06.12.2017

fráze - zdraví (1 strana) Staženo: 305x | 06.12.2017

Stránka